Dataset

Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ondernemen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft voor een aantal landen de (toekomstige) ontwikkeling van de vergrijzing en ontgroening van de bevolking weer. Niet alleen de jaren 2000 en 2010 zijn weergegeven in deze tabel, maar ook de verwachte verhouding in de toekomst. Vergrijzing en ontgroening hebben effect op het arbeidsaanbod en de balans tussen werkenden en niet-werkenden in een samenleving en daarmee op het ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2050, 10-jaarlijks. Prognoses per ultimo 2013.

Status van de cijfers: De externe bron van deze cijfers levert regelmatig bijgestelde cijfers. Deze bijgestelde cijfers zijn in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet langer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71445ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71445ned

Prognose van de vergrijzing en ontgroening internationaal vergeleken EU- en OESO-landen, 2000-2050

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71445ned

Prognose van de vergrijzing en ontgroening internationaal vergeleken EU- en OESO-landen, 2000-2050