Dataset

Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een overzicht van de kennismigratiestromen in een aantal landen. Kennismigratie heeft betrekking op immigranten in en emigranten uit een land, verdeeld naar hoog- en niet-hoogopgeleiden. De migratie van hoogopgeleiden (kenniswerkers) geeft een indicatie van de mate van internationale uitwisseling van kennis. Een toename van het aantal (buitenlandse) kenniswerkers in een land heeft een positieve invloed op het ondernemingsklimaat en vergroot de aantrekkingskracht op innovatieve bedrijvigheid.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2002 De gegevens betreffen geen gemiddelde, maar een samenvoeging van volkstellingen die zijn uitgevoerd in 2000, 2001 of 2002.

Status van de cijfers: De externe bron van deze cijfers levert geen bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juni 2009: Geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De externe bron levert geen nieuwe cijfers voor deze indicatoren. De gegevens in deze tabel worden dan ook niet meer geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71165ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71165ned

Kennismigratie van vreemdelingen in de bevolking, bevolking in den vreemde en de som en het saldo van kennismigratie naar land.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71165ned

Kennismigratie van vreemdelingen in de bevolking, bevolking in den vreemde en de som en het saldo van kennismigratie naar land.