Dataset

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/27/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Aviation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gegevens over de kleine luchtvaart, met het aantal vliegtuigbewegingen op overland- en terreinvluchten op de Nederlandse kleine luchthavens. De gegevens zijn verder uitgesplitst naar vluchtsoort (aard en doel van de vlucht) en naar het onderscheid commerciële en niet-commerciële vluchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: Vanaf 1998 tot en met verslagjaar 2021 zijn de cijfers definitief. De cijfers vanaf het 1e kwartaal 2022 hebben een voorlopig karakter.

Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast.

De luchthaven Enschede (Twente) is met ingang van 1 januari 2008 gesloten.

In verband met een formeel goedgekeurd luchthavenbesluit voor vliegveld Oostwold in oktober 2015, zijn gegevens over dit vliegveld beschikbaar vanaf verslagjaar 2016.

Per 31 maart 2021 zijn de cijfers voor vliegveld Lelystad voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2020 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Wijzigingen per 27 maart 2024: De cijfers voor het 4e kwartaal 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 3 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60058ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60058ned

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60058ned

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.