Dataset

Luchtvaart; passagiersvervoer op Nederlandse luchthavens, 1998-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Status van de cijfers: Deze tabel is vervallen vanwege de geheimhouding.

Wijzigingen per 28 oktober 2016 Geen, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37570hvv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37570hvv

Passagiersvervoer tabel is vervallen Vervallen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37570hvv

Passagiersvervoer tabel is vervallen Vervallen