Dataset

Caribisch Nederland, Bonaire; cruisepassagiers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal passagiers (exclusief bemanning) dat per cruiseschip is aangekomen op Bonaire. Deze cijfers zijn geheel gebaseerd op beschikbare registers. Dat betekent dat de nauwkeurigheid van de cijfers afhankelijk is van de kwaliteit van de registers en dat het CBS uitvoerige plausibiliteitscontroles op deze registers heeft uitgevoerd, o.a. door deze registers aan elkaar te relateren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 maart 2022: De voorlopige cijfers over de maanden oktober tot en met december 2021, en het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85007NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85007NED

Aantal cruisepassagiers Cruisepassagiers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85007NED

Aantal cruisepassagiers Cruisepassagiers