Dataset

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 02/10/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Aviation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal passagiers (aangekomen en vertrokken) op de nationale luchthaven Amsterdam Airport Schiphol. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de buitenlandse luchthaven van herkomst of bestemming. De buitenlandse luchthavens in deze tabel bevatten alleen die luchthavens waar vandaan of naartoe (vanuit Schiphol) sinds 1998 minimaal een keer passagiers zijn gevlogen. Voor elk verslagjaar zijn alleen cijfers beschikbaar voor die luchthavens waar naartoe en vandaan in totaal meer dan 75 duizend passagiers in het betreffende verslagjaar hebben gevlogen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 februari 2023: Toegevoegd zijn de cijfers over 2022.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Luchthavens herkomst en bestemming) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden in februari na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83435NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83435NED

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83435NED

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming