Dataset

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/28/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vliegtuigbewegingen en het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de luchthavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze Caribische eilanden maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeenten deel uit van Nederland.

Luchthavens Caribisch Nederland

  • Bonaire: Flamingo Airport
  • Sint-Eustatius: F.D. Roosevelt Airport
  • Saba: Juancho E. Yrausquin Airport

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor 2012 t/m 2021 zijn definitief, de cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 maart 2024: De cijfers over het 4e kwartaal van 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe kwartaalcijfers (met onderliggende maandcijfers) komen binnen drie maanden na afloop van het kwartaal beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82332NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82332NED

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82332NED

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)