Dataset

Maandcijfers detailh., omzet-, prijs- en volumeontwikkelingen 1994-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De omzetstatistiek detailhandel heeft o.a. als doel maandelijks de omzetontwikkelingen in de detailhandel te registreren. Deze actuele omzetindicatoren zijn van belang voor de beleidsbepaling van overheid, bedrijfsorganisaties en ondernemingen. De veranderingen welke optreden in de geldomzet hangen nauw samen met veranderingen in prijzen en/of hoeveelheden van de verkochte artikelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een positieve omzetontwikkeling niet noodzakelijk het gevolg behoeft te zijn van een stijging van de hoeveelheid verkochte artikelen, maar ook veroorzaakt kan zijn door prijsstijgingen. Daarom is het van belang dat er naast omzetindexcijfers ook prijsindexcijfers en hieruit voortvloeiende hoeveelheidindexcijfers gepubliceerd worden.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 Frequentie: stopgezet per 30 oktober 2003.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7224dhm

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7224dhm

Omzet - , prijs- en hoeveelheid-indices en stijgings-,c.q. dalings- percentages in de detailhandel (SBI'93).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7224dhm

Omzet - , prijs- en hoeveelheid-indices en stijgings-,c.q. dalings- percentages in de detailhandel (SBI'93).