Dataset

Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen; 1995- 2024 apr

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/17/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers: De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021, 2022, 2023 en 2024 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 juli 2024: Geen, deze tabel is stopgezet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84264NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84264NED

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer
van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84264NED

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer
van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100