Dataset

Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen. In deze tabel gaat het om de in- en uitvoer van goederen waarbij de eigendomsoverdracht bepalend is en niet de grensoverschrijding. De tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, volume en prijs. De indexcijfers zijn op basis van 2010=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met juli 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 oktober 2018: Geen, deze tabel is stopgezet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door de tabel Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82605NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82605NED

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer
van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82605NED

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer
van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100