Dataset

Faillissementen; maandcijfers naar rechtsvorm en regio, jan. 1993-apr. 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een overzicht van alle door de rechter in Nederland uitgesproken faillissementen. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar rechtsvorm (per juridische eenheid).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80045ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80045ned

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, onderverdeeld naar landsdeel en provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80045ned

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, onderverdeeld naar landsdeel en provincie.