Dataset

Faillissementen; maandcijfers naar rechtsvorm en regio, jan. 1993-apr. 2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat een overzicht van alle door de rechter in Nederland uitgesproken faillissementen. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar rechtsvorm (per juridische eenheid).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80045ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80045ned

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, onderverdeeld naar landsdeel en provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80045ned

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, onderverdeeld naar landsdeel en provincie.