Datasets

61 datasets

 • Toegekende Laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militaire luchtvaart en het naderingsgebied voor Schiphol.

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Alle luchtvaartuigen staan geregistreerd in een Luchtvaartuigregister. In Nederland wordt dit door de ILT bijgehouden. Het geeft een actueel overzicht van alle in Nederland geregistreerde luchtvaartui...

  Data eigenaar: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Luchtvaart
 • Geluidzone 47 BKL en de 57 BKL rond Luchtvaartterrein Midden-Zeeland, NLR -berekeningsnr:020905_160000 Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (GEONAM_GLDCNTVLGMZLVLK)...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Transport
 • Ongevallen door vliegoperaties vanaf vliegvelden en militaire oefenterreinen. De risicokaart toont vliegvelden waarvoor zgn. LVL-maatscenario geldt (Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaa...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Luchthavenbeperkingengebied luchthaven Twente. Gebieden met beperkingen ten aanzien van vogels en laserstralen voor de vliegveiligheid van de luchthaven Twente.

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Transport
 • Luchthavenbeperkingengebied luchthaven Twente. Diverse gebieden met beperkingen ten aanzien van hoogte voor de vliegveiligheid van de luchthaven Twente.

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Transport
 • zone rondom Natura2000 gebieden, tijdens broedseizoen en buiten broedseizoen

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Plaatsgebonden Risico (PR) contouren afkomstig uit MER Rotterdam Airport Zoneaanpassing 2008, alternatief 4C. Deze PR contouren stemmen overeen met de EV consequenties van het “Wijzigingsbesluit van d...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Cultuur en recreatie
 • Deze dataset bevat de geluidgegevens waarop de analyse voor het Citizen Science onderzoek van op PAMV is gebaseerd. Metingen van geluidmeters van deelnemers zijn door het RIVM gekoppeld aan vluchtgege...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Dit bestand (vlakken) betreft de verharde start- en landingsbaan van het luchthavengebied Twente Airport. Baan 05: landen vanuit het zuidwesten en opstijgen in noordoostelijke richting. Baan 23: lande...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-08-2023
  Thema:
  • Transport

Filter je resultaten