Dataset

Luchthavens in provincie Zuid-Holland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Locaties van luchthavens in zuid-Holland.

De provincie is het bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens. Dit zijn de luchthavens voor helikopters en gemotoriseerde (sport)vliegtuigen, uitgezonderd Rotterdam The Hague Airport.

De provincie geeft vergunningen en kan zo nodig ontheffing verlenen als er buiten een luchthaven een start of landing nodig is, bijvoorbeeld door helikopters. De provincie biedt ruimte aan diverse vormen van kleine en recreatieve luchtvaart. De provincie hecht tegelijkertijd waarde aan een goede inpassing in de directe omgeving. Daarom wordt terughoudend omgegaan met nieuwe locaties voor commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart. De provincie gaat niet over de luchthavens waar uitsluitend ballonnen en schermzweeftoestellen opstijgen.

De Milieudienst Rijnmond DCMR voert voor de provincie de vergunning- en ontheffingverlenende taken op het gebied van luchtvaart uit.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3ALUCHTHAVENS_IN_ZH&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LUCHTHAVENS_IN_ZH

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Luchthavens in provincie Zuid-Holland

LUCHTHAVENS_IN_ZH

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Luchthavens in provincie Zuid-Holland

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Luchthavens, Luchthavens vergund door PZH

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_luchtvaart/MapServer

accessPoint