Datasets

130 datasets

 • Toegekende Laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militaire luchtvaart en het naderingsgebied voor Schiphol.

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Milieuzone

  De milieuzone is een gebied waar niet alle voertuigen mogen rijden. Vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg en autobussen/touringcars met een lagere emissieklasse dan 6 motor mogen de milieuzone niet in, te...

  Data eigenaar: Eindhoven (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Verkeer
  • Ruimte en infrastructuur
 • Dataset

  OVL Utrecht

  Lichtmasten (lantaarnpalen) in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: type; wijk; buurt; straat; geocoordinaten (X en Y).

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en percentages. In deze dat...

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 31-01-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De geschiktheid voor geothermie doet op grond van beperkte gegevens een uitspraak of een locatie kansrijk is voor het toepassen van aardwarmte voor grote warmtevragende ontwikkelingen (met name woning...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het ondiepe watervoerende pakket.

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het diepe watervoerende pakket.

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Mogelijkheden voor warmte/koude opslag en recirculatiebronsysteem 1.000 MWh.N.B. Rapport ligt bij contactpersoon. Rapportgegevens zijn:Documenttitel: Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in d...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Betreft monitoringsdata. Bij de start van de bouw van de eerste windparken op zee was nog veel onbekend over de ecologische effecten. Het Shortlist onderzoek richt zich op enerzijds de verspreiding va...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Betreft monitoringsdata. Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is het eerste offshore windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een v...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten