Dataset

Duurzaamheid onder Stadjers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 07-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In maart hebben 510 burgers van de gemeente Groningen uit de Wijert-Noord, de Wijert-Zuid, Corpus den Hoorn en Hoogkerk meegedaan aan een onderzoek naar het duurzaam handelen van burgers in de gemeente Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Milieudienst van de gemeente Groningen en uitgevoerd door studenten van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van hun propedeuseopleiding.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Duurzaamheid onder Stadjers, 2008, eerste resultaten onderzoek naar duurzaam handelen van burgers in de gemeente Groningen

PDF CC-BY (4.0)

In maart hebben 510 burgers van de gemeente Groningen uit de Wijert-Noord, de Wijert-Zuid, Corpus den Hoorn en Hoogkerk meegedaan aan een onderzoek naar het duurzaam handelen van burgers in de gemeente Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Milieudienst van de gemeente Groningen en uitgevoerd door studenten van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van hun propedeuseopleiding.

Met duurzaam handelen bedoelen we gedrag dat erop gericht is het milieu zo min mogelijk te belasten. Het milieu wordt zo min mogelijk belast als burgers door hun consumptie van goederen, benzine, stroom en water zo weinig mogelijk CO2 uitstoot veroorzaken. Er is onder andere gekeken in hoeverre burgers in de vier Groningse wijken proberen goederen te kopen die met zorg voor het milieu zijn geproduceerd en gedistribueerd, in hun huishouden zo weinig mogelijk energie verbruiken en zo weinig mogelijk benzine of diesel verbruiken. Met het onderzoek wil de milieudienst meer inzicht krijgen in de mate waarin burgers van de gemeente Groningen duurzaam handelen. Tegelijkertijd wil de milieudienst graag weten waarom burgers al dan niet duurzaam handelen, zodat ze beter weet hoe zij burgers kan stimuleren duurzamer te gaan handelen.

Hieronder doen wij verslag van de eerste resultaten van dit onderzoek. Naast een beeld van de mate van duurzaam handelen van burgers uit de vier genoemde wijken van de gemeente Groningen, geeft het verslag ook een inzicht in de houdingen van burgers ten aanzien van duurzaamheid en van de kennis die zij hebben over duurzaamheid. Oftewel, de kennis over hoe energieverbruik kan worden verminderd en hoe schade aan het milieu wordt veroorzaakt. Alvorens we overgaan tot deze beschrijving schetsen we een theoretisch onderzoeksmodel en beschrijven we de selectie van de respondenten en enkele kenmerken van de steekproef.

Auteur: RUG, Faculteit Sociologie