Dataset

Voorb.tot recycling van afval tot 2003

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Afval
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een steeds belangrijkere plaats innemen. Daarnaast zijn uitkomsten bekend van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling over de aanvoer van te bewerken afval- en reststoffen, het deel dat hiervan tot secundaire grondstof of eindproduct is verwerkt, alsmede de overblijvende reststoffen met de daarbijbehorende verwerkingsmethode. Over deze hoeveelheidsgegevens vindt u meer in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996-2002 en per februari 2006 stopgezet. Frequentie: tweejaarlijks

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37114

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37114

Voorbereiding tot recycling: hoeveelheden bewerkte afval - en reststoffen. Aanvoer afval- en reststoffen, verwerking in eindproduct

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37114

Voorbereiding tot recycling: hoeveelheden bewerkte afval - en reststoffen. Aanvoer afval- en reststoffen, verwerking in eindproduct