Dataset

Voorb.tot recycling van afval tot 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een steeds belangrijkere plaats innemen. Daarnaast zijn uitkomsten bekend van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling over de aanvoer van te bewerken afval- en reststoffen, het deel dat hiervan tot secundaire grondstof of eindproduct is verwerkt, alsmede de overblijvende reststoffen met de daarbijbehorende verwerkingsmethode. Over deze hoeveelheidsgegevens vindt u meer in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996-2002 en per februari 2006 stopgezet. Frequentie: tweejaarlijks

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37114

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37114

Voorbereiding tot recycling: hoeveelheden bewerkte afval - en reststoffen. Aanvoer afval- en reststoffen, verwerking in eindproduct

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37114

Voorbereiding tot recycling: hoeveelheden bewerkte afval - en reststoffen. Aanvoer afval- en reststoffen, verwerking in eindproduct