Dataset

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie; 2004, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft. Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL. Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de Euralcode een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. Vergelijking per afvalcategorie met voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk. Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71096NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71096NED

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Naar afvalcategorie en verwerking

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71096NED

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Naar afvalcategorie en verwerking