Dataset

Omgevingsverordening, Waterwinning voor menselijke consumptie (Waterwingebied, Grondwaterbeschermingsgebied en Boringsvrije zone)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 24-04-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning menselijke consumptie: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden.

Bij de Boringsvjie zones, dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging.
Waterwingebied: weergeven van de gebieden met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

Bestemmingspagina: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download