Dataset

Grondwaterbeschermings-, waterwingebieden en boringsvrije zone

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Limburg (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De grondwaterbeschermingsgebieden zijn beschermingszones voor de onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Voor de Zuid-Limburgse winningen uit de kalksteen wordt het gehele intrekgebied beschermd. Voor de overige winningen wordt de 25-jaarszone beschermd. Wij maken onderscheid in freatische en niet-freatische grondwaterwinningen. In de Omgevingsverordening hebben wij hiertoe specifieke regels opgenomen voor de (nieuw)vestiging of uitbreiding van diverse soorten inrichtingen of constructies en voor het (verbod op het) gebruik of vervoer van diverse (schadelijke) stoffen. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn tevens kwetsbare gebieden in het kader van de vrijstelling rioleringsverplichting.

Waterwingebied tevens kwetsbaar gebied. Gebieden ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning. Kwetsbare gebieden in het kader van de vrijstelling rioleringsverplichting.

Boringsvrije zone: Limburg kent twee boringsvrije zones. Het betreft het gebied in de Venloschol waar een kleilaag (Kiezeloöliet Klei) voorkomt en de gehele Roerdalslenk. In de boringsvrije zones gelden verboden voor het doorboren van de kleilagen voor specifieke toepassingen ter bescherming van de grondwatervoorraden. In de Venloschol zijn de regels van toepassing voor boringen die tot in de kleilaag (Kiezeloöliet Klei) of dieper gaan. Dit betekent in de praktijk dat voor boringen dieper dan 5 meter + NAP de regelgeving van toepassing is. In de Roerdalslenk is de diepte waarop de kleilaag wordt aangetroffen veel grilliger. Derhalve zijn vier verschillende zones aangewezen van respectievelijk 0, 20, 30 en 80 meter. Op diepere boringen in de betreffende zone is de regelgeving van toepassing.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms?BBOX=150000,296000,223454,435000&EXCEPTIONS=INIMAGE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&LAYERS=VERORD_GWB_WW_BORINGVRZONE_V_inspire&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&WIDTH=400&HEIGHT=800
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VERORD_GWB_WW_BORINGVRZONE_V_inspire

OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms

OGC:WMS

VERORD_GWB_WW_BORINGVRZONE_V_inspire

OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wfs

OGC:WFS