Dataset

Startanalyse aardgasvrije buurten 2020 PBL en ECW

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze Startanalyse geeft informatie over vijf strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen en is een hulpmiddel voor gemeenten bij het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 in zo’n visie vaststelt wanneer welke wijken of buurten aardgasvrij worden. De Startanalyse geeft globale resultaten van de nationale kosten voor alternatieven voor aardgas per buurt en gemeente in de vorm van een gemeenterapport (download per gemeente), een viewer (detailkaarten) en een datapakket (op aanvraag).

Gemeenterapport In het gemeenterapport ‘Startanalyse aardgasvrije buurten' staat een korte beschrijving van de vijf strategieën en hun varianten. Bij het rapport horen tabellen die per gemeente kunnen worden gedownload (in pdf of csv). De tabellen worden toegelicht in het gemeenterapport.

Viewer (kaarten) Een deel van de informatie uit de tabellen is zichtbaar gemaakt door middel van kaarten. Die zijn te bekijken in de viewer met detailkaarten, of op de Samenvattende pagina. Op de Samenvattende pagina vind je ook links naar een korte beschrijving van elke strategie.

Datapakket Een datapakket bevat zeer gedetailleerde informatie voor elk gebouw in een gemeente en is op aanvraag beschikbaar. Je kunt hiervoor een mail sturen naar startanalyse@pbl.nl. Datapakketten kunnen gebruikt worden voor aanvullende analyses met andere modellen of met een GIS-tool. In de meeste gevallen is het nodig de Startanalyse aan te vullen met lokale data en aanvullende eigen berekeningen.

Handreiking voor lokale analyse Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een Handreiking voor lokale analyse opgesteld die gemeenten helpt bij het toepassen en het aanvullen van de informatie uit de Startanalyse.

https://www.pbl.nl/publicaties/startanalyse-aardgasvrije-buurten-2020

Bestemmingspagina: https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/#

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Gemeenterapportages startanalyse

CSV Publiek domein

De tabellen en figuren, specifiek voor iedere buurt van een gemeente. Deze bestanden, met voor elke buurt de uitkomsten van de berekeningen voor de verschillende strategieën S1 tot en met S5, staan voor iedere gemeente in een zip-file.

Elke zip-file bevat:

De tabellen voor gemeente en buurten in pdf (twee bestanden).

De tabellen voor gemeente en buurten in Excel-bestanden (extensie csv) (drie bestanden).

Visualisatie webviewer (kaarten)

OGC:WMS Publiek domein

Webviewer (kaarten) Een deel van de informatie uit de tabellen is zichtbaar gemaakt door middel van kaarten. Die zijn te bekijken in de viewer met detailkaarten, of op de Samenvattende pagina. Op de Samenvattende pagina vind je ook links naar een korte beschrijving van elke strategie.

Datapakket

SHAPE Publiek domein

Datapakket Een datapakket bevat zeer gedetailleerde informatie voor elk gebouw in een gemeente en is op aanvraag beschikbaar. Je kunt hiervoor een mail sturen naar startanalyse@pbl.nl. Datapakketten kunnen gebruikt worden voor aanvullende analyses met andere modellen of met een GIS-tool. In de meeste gevallen is het nodig de Startanalyse aan te vullen met lokale data en aanvullende eigen berekeningen.

Handreiking voor lokale analyse Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een Handreiking voor lokale analyse opgesteld die gemeenten helpt bij het toepassen en het aanvullen van de informatie uit de Startanalyse.

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/nieuws/1759914.aspx