Dataset

Omgevingsverordening, Waterwinning voor menselijke consumptie (Waterwingebied, Grondwaterbeschermingsgebied en Boringsvrije zone)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 04/24/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning menselijke consumptie: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden.

Bij de Boringsvjie zones, dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging.
Waterwingebied: weergeven van de gebieden met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download