Dataset

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers van de internationale handel worden elk kwartaal geactualiseerd op het meest gedetailleerde niveau, per goederensoort,(8-digits) gepubliceerd. Voor de jaren 1996 tot 2004 zijn de cijfers op jaarbasis beschikbaar, vanaf 2005 op maandbasis. Voor de indeling van de goederensoorten wordt uitgegaan van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De Gecombineerde Nomenclatuur is gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem. De basis voor deze meest gedetailleerde goederenindeling is de Goederennaamlijst voor de Statistieken van de Internationale Handel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 Frequentie: kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Versie 05-05-2007 Trendbreuk 2006 / 2007 In 2007 is de goederennaamlijst herzien. Tegelijkertijd is ook de SITC goederenclassificatie herzien. Dit heeft consequenties voor de in deze tabel gepresenteerde cijfers. Sommige goederen zijn door deze herzieningen op een andere wijze geclassificeerd. De vergelijkbaarheid van 2007 en later, ten opzichte van 2006 en eerder, is hierdoor minder.

Versie 13-9-2006 Er wordt sinds kort een nieuwe routine bij de dataverzameling en -verwerking van goederensoorten ingezet waardoor er kleine verschillen met de voorafgaande publicatie kunnen optreden. Daarnaast werd er voorheen gedurende het proces voortijdig afgerond.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70745ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70745ned

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70745ned

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.