Dataset

Internationale handel; in- en uitvoer van reisverkeersdiensten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Sinds het eerste kwartaal van 2002 publiceert het CBS cijfers over de in- en uitvoer van reisverkeersdiensten. Voorheen werden deze cijfers samengesteld door De Nederlandsche Bank. In deze tabel vindt u kwartaal- cijfers over de Nederlandse in- en uitvoer van reisverkeersdiensten verbijzonderd naar (diensten in het kader van) privé- en zakenreizen en naar de belangrijkste landen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers: De cijfers over internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige cijfers zijn een kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Tevens worden met de publicatie van een kwartaal de cijfers van het voorgaande kwartaal bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal. Definitieve kwartaalcijfers komen in oktober van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Dan zijn ook de jaarcijfers beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 11 mei 2010: De tabel is stopgezet. Voor nadere informatie hierover zie punt 3 laatste alinea.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na de verslagkwartaal.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70089NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70089NED

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70089NED

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.