Dataset

Internationale handel; in- en uitvoer van reisverkeersdiensten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Sinds het eerste kwartaal van 2002 publiceert het CBS cijfers over de in- en uitvoer van reisverkeersdiensten. Voorheen werden deze cijfers samengesteld door De Nederlandsche Bank. In deze tabel vindt u kwartaal- cijfers over de Nederlandse in- en uitvoer van reisverkeersdiensten verbijzonderd naar (diensten in het kader van) privé- en zakenreizen en naar de belangrijkste landen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers: De cijfers over internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige cijfers zijn een kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Tevens worden met de publicatie van een kwartaal de cijfers van het voorgaande kwartaal bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal. Definitieve kwartaalcijfers komen in oktober van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Dan zijn ook de jaarcijfers beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 11 mei 2010: De tabel is stopgezet. Voor nadere informatie hierover zie punt 3 laatste alinea.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na de verslagkwartaal.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70089NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70089NED

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70089NED

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.