Dataset

Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/05/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat het verplaatsingsgedrag uitgesplitst naar het aandeel verkeersdeelname en aandeel deelname aan het openbaar vervoer verdeeld naar persoonskenmerken, populatie en geslacht. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit en serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 5 juli 2023: De jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84707NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84707NED

Verkeersdeelname en gebruik van het openbaar vervoer persoonskenmerken (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau), geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84707NED

Verkeersdeelname en gebruik van het openbaar vervoer persoonskenmerken (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau), geslacht