Dataset

Arbeidsdeelname; persoonskenmerken, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsdeelname in Nederland, België, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

De cijfers worden samengesteld op basis van het Labour-Force concept van de International Labour Organization (ILO). Het ILO concept maakt het mogelijk om de werkloosheidsontwikkeling weer te geven onafhankelijk van veranderingen in de sociale wetgeving. Deze informatie is samengesteld in het kader van een Interreg-project binnen het programma Duitsland-Nederland en Vlaanderen-Nederland om grensoverschrijdende arbeidsmarktdata beschikbaar te stellen.

Deze informatie is samengesteld in het kader van een Interreg-project binnen het programma Duitsland-Nederland en Vlaanderen-Nederland om grensoverschrijdende arbeidsmarktdata beschikbaar te stellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2021: De leeftijdsgroep 20-65 jaar is toegevoegd. De Nederlandse en de Belgische cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 oktober 2020: De cijfers voor 2019 zijn toegevoegd. Regio GR322 is verwijderd.

Wijzigingen per 1 mei 2020: De selectie nationaliteit is uit de tabel verwijderd. Door toepassing van een verbeterde methodiek voor de Nederlandse cijfers, zijn deze nauwkeuriger geworden. De Nederlandse cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend. De Belgische NUTS-3-regio Verviers – Duitstalige Gemeenschap is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in het 3e kwartaal 2021.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/22001NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, nationaliteit, onderwijsniveau, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/22001NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, nationaliteit, onderwijsniveau, regio