Dataset

Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-10-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat het verplaatsingsgedrag uitgesplitst naar het aandeel verkeersdeelname en aandeel deelname aan het openbaar vervoer verdeeld naar persoonskenmerken, populatie en geslacht. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit en serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 30 juni 2021: De cijfers over het jaar 2020 zijn toegevoegd.

Wijziging per 1 oktober 2020: De cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd. Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2022 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2020.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84707NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84707NED

Verkeersdeelname en gebruik van het openbaar vervoer persoonskenmerken (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau), geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84707NED

Verkeersdeelname en gebruik van het openbaar vervoer persoonskenmerken (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau), geslacht