type-icon

Dataset

Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 08-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat het verplaatsingsgedrag uitgesplitst naar het aandeel verkeersdeelname en aandeel deelname aan het openbaar vervoer verdeeld naar persoonskenmerken, populatie en geslacht. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit en serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2020 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2019.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84707NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84707NED

Verkeersdeelname en gebruik van het openbaar vervoer persoonskenmerken (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau), geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84707NED

Verkeersdeelname en gebruik van het openbaar vervoer persoonskenmerken (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau), geslacht