type-icon

Dataset

Aandeel van verkeersdeelnemers, persoonstype; 2010-2014

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 14-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief mobiliteit van tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied aan de hand van het aandeel personen dat zich op een bepaalde dag begeeft op de openbare weg en het aandeel personen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. Hierbij is uitgesplitst naar geslacht en persoonskenmerken (o.a. inkomen van het huishouden waartoe de persoon behoort, leeftijd en opleidingsniveau).
Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Ook vakantie gerelateerde binnenlandse verplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen zijn niet meegenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Personenmobiliteit; aandeel van verkeersdeelnemers naar persoonskenmerken". Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81125ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81125ned

Aandeel verkeersdeelnemers en aandeel OV-gebruikers naar geslacht en persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81125ned

Aandeel verkeersdeelnemers en aandeel OV-gebruikers naar geslacht en persoonskenmerken