type-icon

Dataset

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 14-09-2020
Status Beschikbaar
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over de verkeersdeelname van personen per
regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken (o.a. naar
persoonsinkomen, leeftijd of opleidingsniveau).

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in twee grootheden:

 • Participatiegraad: percentage verkeersdeelnemers welke is afgeleid
  uit het aandeel personen dat op de enquêtedag minimaal één verplaatsing
  heeft gemaakt. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een
  reis afgelegd met één motief. Hierbij is een verkeersdeelnemer een persoon
  die zich begeeft op de openbare weg, als voetganger of als gebruiker
  (bestuurder of passagier) van een vervoermiddel.
 • Aandeel Openbaarvervoergebruikers: afgeleid uit het aandeel
  personen dat tijdens de dag van enquêtering minimaal één rit met het
  openbaar vervoer heeft gemaakt.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Aandeel verkeersdeelnemers; geslacht en persoonskenmerken”. Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37418

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37418

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37418

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken.