Dataset

Personenmobiliteit; aandeel verkeersdeelnemers, persoonskenmerken 2010-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel staat informatie over de verkeersdeelname van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) binnen Nederland. Het percentage van de inwoners van Nederland dat op een willekeurige dag minimaal één verplaatsing buitenshuis maakt is weergegeven. Beroepsmatige verplaatsingen en verplaatsingen op binnenlandse en buitenlandse vakanties zijn niet inbegrepen. Naast de algemene verkeersdeelname die alle vervoerwijzen betreft, is ook het percentage inwoners dat het openbaar vervoer gebruikt op een dag weergegeven.

De verkeersdeelname is uitgesplitst naar persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, inkomen van het huishouden waartoe de persoon behoort en opleidingsniveau.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83496NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83496NED

Aandeel van verkeersdeelnemers en gebruikers van het Openbaar Vervoer Geslacht en andere persoonskenmerken

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83496NED

Aandeel van verkeersdeelnemers en gebruikers van het Openbaar Vervoer Geslacht en andere persoonskenmerken