Dataset

Personenmobiliteit; aandeel verkeersdeelnemers, persoonskenmerken 2010-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staat informatie over de verkeersdeelname van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) binnen Nederland. Het percentage van de inwoners van Nederland dat op een willekeurige dag minimaal één verplaatsing buitenshuis maakt is weergegeven. Beroepsmatige verplaatsingen en verplaatsingen op binnenlandse en buitenlandse vakanties zijn niet inbegrepen. Naast de algemene verkeersdeelname die alle vervoerwijzen betreft, is ook het percentage inwoners dat het openbaar vervoer gebruikt op een dag weergegeven.

De verkeersdeelname is uitgesplitst naar persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, inkomen van het huishouden waartoe de persoon behoort en opleidingsniveau.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83496NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83496NED

Aandeel van verkeersdeelnemers en gebruikers van het Openbaar Vervoer Geslacht en andere persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83496NED

Aandeel van verkeersdeelnemers en gebruikers van het Openbaar Vervoer Geslacht en andere persoonskenmerken