Dataset

Personenmobiliteit; reiskenmerken, vervoerwijzen; 2010-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief mobiliteit van tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen per persoon per dag, de afstand per persoon per dag en de reisduur per persoon per dag. Hierbij is uitgesplitst naar vervoermiddelen, mobiliteitskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week) en regio's. Het betreft reguliere verplaatsingen en ritten, dit wil zeggen niet vakantie gerelateerd en niet beroepsmatig. Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten. Ook vakantie gerelateerde binnenlandse verplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen zijn niet meegenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken en vervoerwijzen, regio's". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81127ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81127ned

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, mobiliteitskenmerken en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81127ned

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, mobiliteitskenmerken en regio