Dataset

De samengevoegde resultaten van het Continue vakantieonderzoek (CVO), Continue Zakenreis Onderzoek (CZO), het zorggerelateerd reisverkeer en het onderwijsgerelateerd reisverkeer. (INACTIEF) (01-10-2013 - 31-12-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Trade
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het gaat over waarden van invoer en uitvoer van privéreisverkeer, zakelijk reisverkeer en onderwijsgerelateerd reisverkeer en zorggerelateerd reisverkeer. Daarnaast het totaal generaal voor invoer en uitvoer.Het privéreisverkeer wordt verkregen uit de steekproef CVO (zie "Gebruikte methodologie"). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de statistiek logiesaccomodaties en het prijsindexcijfer Buitenlanders in Nederland. Het zakelijk reisverkeer voor wat betreft de invoer is afkomstig uit het CZO (Continue Zakenreis Onderzoek). Aan de uitvoerkant model op basis van invoercijfersHet zorggerealteerd reisverkeer wordt verkregen via het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Zij dragen zorg voor de verrekening van de kosten van verleende zorg in het buitenland en de betaling van de verleende zorg in Nederland van buitenlanders.Het onderwijsgerelateerd reisverkeer (uitvoer) is gebaseerd op gegevens van de CBS-statistiek Onderwijs (aantallen buitenlandse studenten in Nederland) en informatie over hun bestedingen in Nederland op basis van informatie van Nuffic. Het aantal Nederlandse studenten in het buitenland, de begrotingen per student - per land - per jaar ten behoeve van het onderwijsgerelateerd reisverkeer (invoer) wordt verkregen vanuit het Nuffic.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Invoer: 6500 respondenten vullen per kwartaal elektronische vragenlijst (CVO) in. Bevat vragen over dagtochten en vakanties door Nederlanders in het buitenland. Zakenreizen naar het buitenland van 500 respondenten per kwartaal obv elektronische vragenlijst (CZO). Zorggerelateerd betreft de waarde van de verleende zorg aan Nederlanders in het buitenland. (integrale waarneming)Onderwijs gerelateerd betreft de bestedingen tijdens onderwijs van Nederlanders in het buitenland. (integrale waarneming)Uitvoer: Aantal overnachtingen van buitenlandse gasten obv steekproef (± 2.500 logiesaccommodaties). Ophoging naar totaal aantal accommodaties (± 8900). Prijsindices bestedingen buitenlanders in Nederland via Sector Nationale Rekeningen (ENR) ter bepaling besteding per rekeneenheid. Zakenreizen aan de hand van model op basis van invoercijfers. (steekproef) Zorggerelateerd betreft verleende zorg aan buitenlanders in Nederland. (integrale waarneming)Onderwijs gerelateerd betreft bestedingen tijdens onderwijs van buitenlanders in Nederland. (integrale waarneming)

Populatie

De populatie is afkomstig uit meerdere bronnen. Zie "Gebruikte methodologie".

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801e5047

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier