Dataset

Reisdocumenten, registers

Permanent linkCopied
State Not available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Basisregister reisdocumenten (BRR), verificatieregister (VR), Register.

Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur:

‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

reisdocumenten, registers

HTML Geen open licentie
Download: https://data.overheid.nl/databron-gesloten

Basisregister reisdocumenten (BRR), verificatieregister (VR), Register.