Dataset

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Permanent linkCopied
State Available
Data owner De Nederlandsche Bank (Rijk)
Updated 04/08/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Financial supervision
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In dit overzicht wotdt het solvabiliteitskapitaalvereiste voor verzekeraars weergegeven. Beschikbaar vanaf 2016.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor verzekeraars die de standaardformule hanteren (Solvency II; Jaar)

JSON CC-BY (4.0)

In dit overzicht wordt het solvabiliteitskapitaalvereiste voor verzekeraars die de standaardformule hanteren weergegeven. Beschikbaar vanaf 2016.

test2

JSON CC-BY (4.0)

In dit overzicht wordt het solvabiliteitskapitaalvereiste voor verzekeraars die een partieel intern model hanteren weergegeven. Beschikbaar vanaf 2016.