Dataset

Hoogtebestand Wadden Marsdiep 5m 2021 DSM

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hoogtebestand Wadden Marsdiep 5m 2021 DSM - AHN4 DSM 5m grid

Landing page: https://rijkswaterstaatdata.nl/data-gebruiken/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/46265664-9e1e-40cb-bbbe-3cadb6931f6b/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

hoogte_2021

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/hoogte_2021/MapServer

accesPoint

hoogte_wadden_marsdiep_2021_dsm_5m_tif

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2021/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

hoogte_wadden_marsdiep_2021_dsm_5m

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2021/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Downloads

hoogte_wadden_marsdiep_2021_dsm_5m.tif

ZIP CC-0 (1.0)

endPoint

hoogte_2021:hoogte_wadden_marsdiep_2021_dsm_5m_tif

OGC:WCS CC-0 (1.0)

accesPoint

hoogte_2021:hoogte_wadden_marsdiep_2021_dsm_5m

OGC:WCS CC-0 (1.0)

accessPoint