Dataset

Bestand Bodemgebruik 2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het Bestand Bodemgebruik 2017 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2017. In 2023 wordt het Bestand Bodemgebruik 2021 gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden via https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/natuur-en-milieu/bestand-bodemgebruik.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=bbece924-9aab-4e00-8392-bce36b8f494e&fname=bbg800bij800_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bestandbodemgebruik_2017_hoofdgroep

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS

Bestand Bodemgebruik 2017 hoofdgroep

bestandbodemgebruik_2017_categorie

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS

Bestand Bodemgebruik 2017 categorie

bestandbodemgebruik:BBG2017

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFS

CBS Bestand Bodemgebruik 2017

Bestand Bodemgebruik 2017

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/atom/index.xml

accessPoint