Dataset

Bestand Bodemgebruik 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Bestand Bodemgebruik 2017 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2017. In 2023 wordt het Bestand Bodemgebruik 2021 gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden via https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/natuur-en-milieu/bestand-bodemgebruik.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=bbece924-9aab-4e00-8392-bce36b8f494e&fname=bbg800bij800_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bestandbodemgebruik_2017_hoofdgroep

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS

Bestand Bodemgebruik 2017 hoofdgroep

bestandbodemgebruik_2017_categorie

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS

Bestand Bodemgebruik 2017 categorie

bestandbodemgebruik:BBG2017

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFS

CBS Bestand Bodemgebruik 2017

Bestand Bodemgebruik 2017

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/atom/index.xml

accessPoint