Dataset

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2010. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2016: Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2012 worden in 2016 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83207NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83207NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83207NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten