Dataset

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2015. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per oktober 2018: Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen medio 2021 worden gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84324NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84324NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84324NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten