Dataset

Bodemgebruik in Nederland: 1989;1993;1996

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Oppervlakte bossen, bebouwde grond, verkeersvoorzieningen, recreatie, natuurlijke terreinen en water per gemeente, provincie 1989, 1993 en 1996 Gewijzigd op 01 maart 2005. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7041BBOD

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7041BBOD

Oppervlakte bossen, bebouwde grond, verkeersvoorzieningen, recreatie, natuurlijke terreinen en water per gemeente, provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7041BBOD

Oppervlakte bossen, bebouwde grond, verkeersvoorzieningen, recreatie, natuurlijke terreinen en water per gemeente, provincie