Dataset

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2017. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau (indeling 2017).

Deze tabel is de standopname gebaseerd op het Bestand Bodemgebruik (BBG) editie 2017. Bij de productie van een nieuw BBG worden waar nodig correcties op eerdere versies vastgesteld. Deze correcties worden echter niet met terugwerkende kracht in eerdere standopnames verwerkt.

Bij de publicatie van een nieuwe BBG-editie wordt ook een nieuw mutatiebestand gepubliceerd. Het mutatiebestand bevat alle edities sinds 1996 t/m de nieuwste editie. In het mutatiebestand zijn correcties op eerdere edities wel verwerkt. Voor meerjarenanalyses van het bodemgebruik wordt gebruik van het meest recente mutatiebestand nadrukkelijk aanbevolen. Vergelijking van de afzonderlijke standopnames wordt afgeraden.

Gegevens beschikbaar over: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per april 2022: Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers van het bodemgebruik worden naar verwachting in 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85217NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85217NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85217NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017