Dataset

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2017. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau (indeling 2017).

Deze tabel is de standopname gebaseerd op het Bestand Bodemgebruik (BBG) editie 2017. Bij de productie van een nieuw BBG worden waar nodig correcties op eerdere versies vastgesteld. Deze correcties worden echter niet met terugwerkende kracht in eerdere standopnames verwerkt.

Bij de publicatie van een nieuwe BBG-editie wordt ook een nieuw mutatiebestand gepubliceerd. Het mutatiebestand bevat alle edities sinds 1996 t/m de nieuwste editie. In het mutatiebestand zijn correcties op eerdere edities wel verwerkt. Voor meerjarenanalyses van het bodemgebruik wordt gebruik van het meest recente mutatiebestand nadrukkelijk aanbevolen. Vergelijking van de afzonderlijke standopnames wordt afgeraden.

Gegevens beschikbaar over: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per april 2022: Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers van het bodemgebruik worden naar verwachting in 2023 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85217NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85217NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85217NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017