Dataset

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2012. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016: De sortering van de gemeenten was onjuist op gemeentecode. De sortering is nu alfabetisch gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2015 worden in 2018 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83365NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83365NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83365NED

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten