Datasets

48 datasets

 • De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. D...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de...

  Data eigenaar: Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet alle kap die onder de Wnb valt gemeld worden bij de provincie. Aangezien dit een melding betreft is hiertegen geen bezwaar en beroep mogelijk. De provi...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het CBS hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op een overzichtelijke wijze - letterlijk - in kaart te brengen. Het CBS w...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het Bestand Bodemgebruik 2017 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwat...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-01-2023
  Thema:
  • Economie
  • Bodem
 • Op deze kaart kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan we maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in stad hebben staan. Voorbeeld: van algemene soorten zoals de zomer...

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 28-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Bomenkaart

  Op deze kaart staan alle gemeentelijke park- en straatbomen en ook een deel van de bomen die in bos en bosplantsoenen staan. De bos en bosplantsoenen vindt u op een andere kaart: de boskaart. U kunt o...

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 28-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Land Use

  This is the INSPIRE Existing Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2017.

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-11-2022
  Thema:
  • Economie
  • Bodem
 • De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de...

  Data eigenaar: Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De Zeeuwse Bosvisie: zoekgebieden kaart. Deze kaart bevat 12 geïdentificeerde ‘zoekgebieden’ die kansen bieden voor de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen. Voor elk van die gebieden ge...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten