Dataset

Delfstoffenwinningbedrijven; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstak delfstoffenwinning. De gegevens zijn onder te verdelen naar omzet in binnenland en buitenland en naar branches. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 2000 - 2008

Status van de cijfers Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2009: Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergeljkbaar met voorgaande jaren.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70743ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70743ned

Omzetontwikkeling in de delfstoffenwinning naar bedrijfsactiviteit (SBI'93) en naar uitsplitsing binnen - en buitenland.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70743ned

Omzetontwikkeling in de delfstoffenwinning naar bedrijfsactiviteit (SBI'93) en naar uitsplitsing binnen - en buitenland.