Dataset

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Energie- en waterleidingbedrijven de volgende uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2001 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008: Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70662ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70662ned

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70662ned

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.