Dataset

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat voor de bedrijfstak energie- en waterleidingbedrijven de volgende uitkomsten: jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011: Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

  • de SBI 2008 is toegepast;
  • de statistische eenheid is veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009: Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met 2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar 2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste branches gering.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71840ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71840ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71840ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.