Dataset

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstak energie- en waterleidingbedrijven. De gegevens zijn onder te verdelen naar energiebedrijven en waterleidingbedrijven.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor).

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008

Status van de cijfers Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2009: Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergeljkbaar met voorgaande jaren.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70780ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70780ned

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70780ned

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).